Bạn muốn gửi báo lỗi gì?

Chọn Server Gửi báo lỗi

  • [OP] Vietsub #1
  • [OP] Vietsub #1
  • [NC] Vietsub #1
  • [NC] Vietsub #1
  • [KK] #HN
  • [KK] #HN
Cuộc Chiến Chưa Kết Thúc

Cuộc Chiến Chưa Kết Thúc

1 Interrogation 2020May. 26, 202495 Phút
HD Vietsub
Đánh giá của bạn: 0
6 1 vote

Tóm tắt

Xem phim Cuộc Chiến Chưa Kết Thúc - 1 Interrogation 2020

Thám tử Bill Daniels đã dành 40 năm qua trong đơn vị thẩm vấn. Một số là tội phạm, một số là nạn nhân. Đối mặt với sự thật, một số nói dối, một số thách thức và một số tìm kiếm sự cứu chuộc.

x
x