Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 2)

Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 2)

Tập 14 / 14
Đánh giá: 0
9 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Star Trek: Hành Trình Khám Phá (Phần 2) - 2018

Star Trek: Discovery sẽ có dòng thời gian trước 10 năm so với bản phim Star Trek gốc vào năm 1966. Theo CBS, bộ phim sẽ theo hành trình của Starfleet trên đường khám phá những thế giới mới, những dạng sống mới. Trong quá trình đó, những Sĩ Quan của tàu Starfleet khám phá ra rằng để có thể hiểu được tất cả các giống loài ngoài hành inh, họ phải hiểu chính bản thân mình trước.

Phim liên quan

Những Chủ Nhân Vũ Trụ: Khải Huyền – Hậu Chương Trình
Đường Chân Trời
Hỗn Loạn (Phần 1)
4400 (Phần 1)
Rời Xa Mái Nhà
Hội Thủ Thư (Phần 1)
Oppa Xã Hội Đen Thân Yêu
Chôn Vùi Quá Khứ
Chiến Đội Lupinranger VS Chiến Đội Patranger
Trận Chiến Xuyên Vũ Trụ Phần 5
Siêu Chiến Giáp Phần 1
Hồn Ma Nhà Văn (Phần 3)
x
x